Duurzame laadpunten

Samen met onze partner WEEE Nederland hebben wij de krachten gebundeld om afgeschreven laadpalen een tweede leven te geven. Samen met belangrijke stakeholders zoals fabrikanten en beheerders van laadinfrastructuur, verrichten we niet alleen onderzoek naar de circulaire mogelijkheden van laadpunten, maar brengen we deze ook daadwerkelijk in de praktijk.

In de eerste fase hebben we al vastgesteld dat veel componenten van oude, afgedankte laadpalen nog uitstekend geschikt zijn voor hergebruik. Laadpunten worden om diverse redenen vervangen, variërend van kleine beschadigingen tot het niet meer naar behoren functioneren van de bediening. Zelfs als een laadpunt niet meer operationeel is, betekent dat niet automatisch dat het volledig moet worden versnipperd. Er bestaan veel duurzamere opties!

Na het verzamelen, visueel inspecteren en registreren van het laadpaal, volgt de demontage, inclusief zorgvuldige tests van nog werkende functies. Op deze manier kunnen specifieke onderdelen, zoals LED-verlichting, behuizing of andere mechanische en elektronische componenten, opnieuw worden ingezet ter vervanging van vergelijkbare defecte onderdelen in andere laadpalen. Naast de milieuvoordelen worden er met deze aanpak banen gecreëerd voor mensen die moeite hebben om zelfstandig werk te vinden. Voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan, worden deze mensen eerst opgeleid.

Refurn en Weee Nederland werken al geruime tijd samen om de hergebruik van oude elektronische apparaten te bevorderen en hebben inmiddels aanzienlijke expertise opgebouwd. Wist je dat de Nederlandse overheid streeft naar meer dan 1,7 miljoen laadpunten in 2030? Momenteel hebben we er ongeveer 140.000. Het is duidelijk dat er nog vele (circulaire) stappen moeten worden gezet om dit doel te bereiken!